Så hanterar Nästet personuppgifter

Föräldrakooperativet Nästet Ekonomiska Förening (Nästet) behandlar personuppgifter i
enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt
behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Nästet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid
komma i kontakt med Nästet genom att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Medlemskapet i
Nästet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Nästet behöver
vissa personuppgifter om dig för att kunna hantera ansökningar och för att du ska kunna
vara medlem.

Som sökande och medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa
särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer,
adress, e-postadress och telefonnummer. Foton från aktiviteter och verksamheten
förekommer också. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med din ansökan
till, och medlemskap i, Nästet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av
medlemsvillkoren och för att Nästet har ett berättigat intresse av att kunna behandla
personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan person-
uppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att
sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsinformation och publicera nyheter och
foton i dokumentationsverktyget Pluttra. Vi kan också komma att behandla dina
personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är
viktigt att Nästet ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter
kommer med nödvändighet att behandlas i Nästets IT-system.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och
organisationer som Nästet samarbetar med för nödvändig behandling för Nästets räkning.
Vi kan exempelvis lämna ut nödvändiga personuppgifter till Öckerö kommun.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Nästet behandlar dina personuppgifter så länge som din ansökan är aktuell (max ett år efter
att vi mottagit den) och så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt
medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Nästet kommer då endast att fortsätta
lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att
få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling
raderad. Du kan också begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan
aktör, s.k. dataportabilitet, vilket vi tillgodoser i den mån det är möjligt.

En begäran om något av det ovan nämnda kan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du har också rätt
att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål
om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första
hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att ansöka om barnomsorgsplats på Nästet och/eller bli medlem i Nästet bekräftar
du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

/ Nästets styrelse

Upprättad: 2018-05-02